политика за поверителност

1. използване на съдържанието на сайта

HK InFortune Electronics Co., Ltd

уебсайтът си запазва правото да тълкува съдържанието на този сайт и съдържанието на този сайт само за ваша лична употреба. съдържанието, съдържащо се в авторските права и други бележки за собственост, трябва да бъдете уважени и копие ще бъде запазено. ако съдържанието на сайта без правилно изявление, не означава, че сайтът няма права, нито означава, че сайтът не претендира за права и трябва да спазвате принципа на добросъвестността и законните интереси на съдържанието за законна употреба. не можете по никакъв начин променяйте, копирайте, показвайте публично, публикувайте или разпространявайте такива материали или ги използвайте по друг начин за обществени или търговски цели. правна защита от закона за авторското право, всяко неоторизирано използване може да представлява авторско право, търговска марка и други законови права. ако не приемете или нарушите тези условия, вашето разрешение за използване на сайта ще б e се прекратява автоматично и трябва незабавно да унищожите всички изтеглени или отпечатани материали.

 

2. уебсайт за разпространение на информация

наличието на съдържание на този сайт без каквато и да е форма на гаранция, не гарантира абсолютната точност и пълнота. Сайтът по отношение на продуктите, технологиите, програмите, цената и разпределението ще подлежат на промяна без предизвестие. Съдържанието на сайта може да е изтекло, HK InFortune Electronics Co., Ltd няма ангажимент да ги актуализира. задвижваното издаване на информация може да е във вашия местен все още не можете да получите продукта, процеса или услугата, можете да кандидатствате за бизнес контакти и дистрибутор на HK InFortune Electronics Co., Ltd.

 

3.изпращания от потребители

в допълнение към разпоредбите за поверителност, различни от тези, вие изпращате или публикувате каквито и да било материали на сайта или информация за контакт (наричани по-нататък общо информация) ще се считат за неповерителни и неправомерни. Вашето използване на този сайт няма нарушават закони, разпоредби и обществен морал, не към или от поща или изпращане на незаконни, заплашителни, клеветнически, клеветнически, неприлични, порнографски или други незаконни материали. ако хората имат информационно съдържание и влияние, има доказателства за предупреждение или възражение срещу този сайт чувствайте се свободни да изтриете съобщението или неограничено спиране на информацията в уеб браузъра, без да е необходимо да получавате предварително съгласие, без задължение за публикуване на известието, ситуацията е сериозна, този сайт може да бъде свален от потребителя.

 

4. потребителите обменят съдържание

HK InFortune Electronics Co., Ltd има право да наблюдава или преглежда потребителите да изпращат или публикуват съобщения или да комуникират единствено помежду си с информация във всяка област на отговорност, включително, но не само, чат стаи, HK InFortune Electronics Co., Ltd форуми или други потребителски форуми и всеки обмен на съдържание.HK InFortune Electronics Co., Ltd ,за съдържанието на всеки такъв обмен, не поема никаква отговорност, независимо дали те пораждат клевета, неприкосновеност на личния живот, нецензурни или други проблеми.HK InFortune Electronics Co., Ltd запазват, когато бъдат открити, изтриват се считат за обидно, клеветническо, нецензурно или по друг начин неприемливо съдържание право към информация.

 

5.сайт за изтегляне на софтуер за използване

ако изтегляте софтуер от използването на софтуер, за да спазвате лицензионното споразумение за софтуер, за да приведете всички лицензионни условия за софтуер. когато прочетете и приемете лицензионното споразумение за софтуер преди разпоредбите, не може да изтеглите или инсталирате софтуера.

 

6. връзки към уебсайтове на трети страни

връзки към уебсайтове на трети страни само за ваше удобство. ако използвате тези връзки, ще напуснете сайта. HK InFortune Electronics Co., Ltd не е прегледал никакви сайтове на трети страни, тези сайтове и тяхното съдържание не контролират, без отговорност. ако решите за достъп до всякакви връзки към сайтове на трети страни, техните възможни последствия и рискове, поети от вашите собствени.

 

7.ограничаване на отговорността

HK InFortune Electronics Co., Ltd и споменатите негови доставчици или трета страна не носят отговорност за каквито и да било щети (включително, но не само, пропуснати ползи, загубени данни или прекъсване на бизнеса, причинено от повреда), независимо дали такава повреда е поради употреба или не може да използва уебсайта и връзки на сайтове към който и да е уебсайт или каквато и да е информация, съдържаща се в такива сайтове, причинени и независимо дали те имат този договор, правонарушение или някакво друго правно основание предварително и това е било такава щета може да възникне съвет.ако използвате този сайт в резултат на информация или данни, необходими за поддръжка, ремонт или корекция на оборудването, трябва да сте наясно, че те трябва да поемат всички разходи, произтичащи от това.

HK InFortune Electronics Co., Ltd, в случай на следните ситуации не носи отговорност:

предаването на информация от доставчика на мрежови услуги (HK InFortune Electronics Co., Ltd и негово упълномощено лице), различно от инициираното; предаването на информация, маршрутизирането, свързаността и съхранението се осигурява от необходимия автоматичен технически процес, изборът на доставчик на информационна мрежова услуга; в допълнение към други изисквания за автоматичен отговор, доставчикът на мрежови услуги не избира тези доставчици и получатели на информация; доставчици на мрежови услуги система или мрежов посредник или временно съхранение на информация копие от формуляра, при нормални обстоятелства, не лице, различно от предвидения получател, получил запазената време не по-дълго от предвидения получател за предоставяне на достъп до предаване на информация, маршрутизиране или чрез свързване в разумен срок; чрез системата или мрежата за предаване на информационно съдържание непокътнато.

 

8.общи принципи

HK InFortune Electronics Co., Ltd може да промени тези условия по всяко време. трябва да посетите тази страница, за да разберете настоящите условия, тъй като тези условия са тясно свързани с вас. някои разпоредби на тези условия може да бъдат на някои страници чрез изрично посочени правни бележки или заменени условия.

Горна част